30 – 31 MARZEC XVI MIĘDZYNARODOWE WIOSENNE ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA

Luty 25th, 2019 | by Andrzej Flisiak
30 – 31 MARZEC XVI MIĘDZYNARODOWE WIOSENNE ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA
Aktualności
0

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XVI MIĘDZYNARODOWE WIOSENNE ZAWODY
PŁYWACKIE O PUCHAR BURMISTRZA
MIASTA GIŻYCKA – 30-31.03.2019 r.
1. ORGANIZATORZY:
• Urząd Miasta Giżycko.
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku.
• Międzyszkolny Klub Sportowy „MEDYK” w Giżycku.
2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 30-31.03.2019 r.
Pływalnia Kryta MOSiR w Giżycku, ul. Sikorskiego 3.
Długość basenu – 25 metrów.
Ilość torów – 6.
Pomiar czasu elektroniczny.
Temperatura wody 27 °C.
Adres do korespondencji:
• Międzyszkolny Klub Sportowy Medyk, ul Warszawska 39, 11-500 Giżycko.
• Tel. kontaktowy kom.: 883 006 980, mksmedykgizycko@o2.pl
• Osoba odpowiedzialna za organizację zawodów: Joanna Woronko.
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku, ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko.
2. UCZESTNICTWO:
W zawodach mają prawo startu zawodnicy:
• Urodzeni w roku: 2004 i starsi, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010 i młodsi.
• Posiadający aktualne badania lekarskie.
• Zgłoszeni do zawodów przez Klub.
• Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych w I
bloku i dwóch w II. Łącznie zawodnik może startować 4 razy. Organizator
zawodów może wystawić zawodnika poza konkurencją.
• Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas.
• Rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.
3. PROGRAM ZAWODÓW:
I BLOK – DZIEŃ I 30.03.2019 r. (sobota)
• Rozpływanie godz.: 09.00-09.25 DZIEWCZYNY, 09.30-09.55 CHŁOPCY
• uroczyste otwarcie zawodów o godz.: 10.00
• rozpoczęcie zawodów: 10.06
Lp.
Dziewczyny
Lp.
Chłopcy
1. 100 m st. dowolnym
2. 100 m st. dowolnym
3. 50 m st. grzbietowym
4. 50 m st. grzbietowym
5. 100 m st. zmiennym
6. 100 m st. zmiennym
7. 50 m st. klasycznym
8. 50 m st. klasycznym
9. 100 m st. motylkowym 06 i starsi
10. 100 m st. motylkowym 06 i starsi
11. 200 m st. grzbietowym 07 i starsi
12. 200 m st. grzbietowym 07 i starsi
13. 400 m st. zmiennym 05 i starsi
14. 400 m st. zmiennym 05 i starsi
15. 200 m st. dowolnym 08 i starsi
16. 200 m st. dowolnym 08 i starsi
Po zakończeniu pierwszego bloku dodatkowa konkurencja:
Sztafeta z trenerem 5x 50m stylem dowolnym (płeć dowolna, po jednej osobie z rocznika 2002.2003.2004.2005+ trener –rocznik dowolny )
II BLOK – DZIEŃ II 31.03.2019 r. (niedziela)
• Rozgrzewka godz.: 8.00-8.25 DZIEWCZYNY, 8.30-8.55 CHŁOPCY
• rozpoczęcie zawodów o godz.: 9.05
Lp.
Dziewczyny
Lp.
Chłopcy
17. 100 m st. klasycznym
18. 100 m st. klasycznym
19. 50 m st. motylkowym
20. 50 m st. motylkowym
21. 50 m st. dowolnym
22. 50 m st. dowolnym
23. 100 m st. grzbietowym
24. 100 m st. grzbietowym
25. 200 m st. zmiennym 08 i starsi
26. 200 m st. zmiennym 08 i starsi
27. 200 m st. klasycznym 07 i starsi
28. 200 m st. klasycznym 07 i starsi
29. 400 m st. dowolnym 07 i starsi
30. 400 m st. dowolnym 07 i starsi
4. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
• Zgłoszenie do zawodów należy przesłać w programie Splash Entery Edytorem, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.03.2019 r.
• Zgłoszenia do zawodów należy przesłać na adres e-mail: zawody@wmozp.pl
• Wszelkie zmiany w zgłoszeniu zawodników przyjmowane będą do dnia 28.03.2019 r. do godziny 20.00. Po tym terminie opłaty startowe będą pobierane wg zgłoszenia.
• Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości zawodników do 40 z jednego klubu. Łącznie organizator może przyjąć ok. 350 zawodników. Liczy się kolejność zgłoszeń.
5. ZASADY FINANSOWANIA:
• Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
• Koszty uczestnictwa pokrywają kluby.
• Opłata startowa wynosi 50 zł od zawodnika, płatne przed zawodami
przedstawicielowi klubu.
• Opłata za listę startową i komunikat wynosi 20 zł.
6. NAGRODY:
• Trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników w każdej
konkurencji i kategorii wiekowej otrzyma dyplomy i medale.
• Trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników w każdej
kategorii wiekowej w klasyfikacji końcowej zostanie nagrodzona pucharami.
• O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje suma punktów za trzy
najlepsze starty w/g. tabeli wielobojowej.
• Przewidywane są nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników w miarę
posiadanych środków finansowych.
7.SPRAWY RÓŻNE:
• Za posiadanie ważnych badań lekarskich odpowiedzialność ponoszą
kierownicy ekip.
• Zawody będą przeprowadzone w/g przepisów FINA i PZP.
• Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów WM OZP.
• W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny zawodów w
porozumieniu z organizatorem.
• Zawodnicy zobowiązani są do stosowania strojów pływackich zgodnie z
aktualnymi przepisami PZP. • Podczas zawodów będzie znajdowało się stoisko ze sprzętem pływackim
8.ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
• Hotel Wodnik, 11-500 Giżycko, ul. 3 Maja Kontakt: tel.: +48/87 428 38 71,
tel./fax: +48/ 87 428 39 58
• Centrum Aktywnego Wypoczynku – Gwarek, 11-500 Giżycko, Piękna Góra 7
(4 km. Od pływalni). Kontakt: tel.606 342 776

Comments are closed.