Cennik

Stawki opłat za korzystanie z Miejskiej Pływalni Krytej:

WEJŚCIA INDYWIDUALNE: – jedna jednostka basenowa (45 min.)

1) Osoba dorosła – 7,00 zł os/45 min. za każdą następną minutę – 0,16 zł.
2) Uczniowie i studenci do lat 25, emeryci i renciści(za okazaniem
legitymacji) – 6,00 zł os/45 min.za każdą następną minutę – 0,13 zł.
3) Dzieci do lat 7 pod opieką osoby dorosłej – 3,50 zł os/45min za każdą
następną minutę 0,08 zł.
4) Karnet 360 minut – osoba dorosła (pkt. 1) – 50,00 zł
5) Karnet 360 minut – osoby wymienione w pkt. 2, 3 – 42,00 zł

6) Posiadacze Giżyckiej Karty Dużej Rodziny oraz Honorowi Dawcy Krwi – 50% opłaty z pkt 1-5

II. WEJŚCIA GRUPOWE – jedna jednostka basenowa (35 min.):

1) Rezerwacja jednorazowa całej pływalni – 192,00 zł
2) Rezerwacja całej pływalni 1 raz w tygodniu w okresie min. 3 miesięcy – 171,00 zł
3) Rezerwacja całej pływalni 2 razy w tygodniu w okresie min. 3 miesięcy – 147,00 zł
4) Rezerwacja na zawody pływackie – 122,00 zł
5) Klasy sportowe – 110,00 zł
6) Pozostałe klasy – 140,00 zł
7) Zorganizowane grupy emerytów, rencistów – 70,00 zł
8) Uczniowskie Kluby Sportowe – 70,00 zł

III. REZERWACJA TORÓW PŁYWACKICH:

1) Rezerwacja jednego toru pływackiego (maksymalnie 6 osób) – 32,00 zł
2) Rezerwacja jednego toru przez UKS przez okres min. 3 miesięcy – 11,66 zł

IV. POZOSTAŁE WEJŚCIA:

1) Sauna – 60 min. (maksymalnie 5 osób) – 35,00 zł