Dzieci do lat trzech nie mogą korzystać z niecek basenowych

Dzieci do lat trzech nie mogą korzystać z niecek basenowych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Uprzejmie informuję szanownych Klientów , że woda na pływalni i przyjęte procedury nadzoru sanitarnego nie spełniają wymogów cytowanego Rozporządzenia dla dzieci do lat trzech.

Wobec powyższego ze względów bezpieczeństwa dzieci do lat trzech nie mogą korzystać z niecek basenowych.

            kierownik pływalni

         Andrzej Flisiak