KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 r.

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 r.

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 r. 

Badanie wody z pływalni spełniają normy w/w  rozporządzenia.

            kierownik pływalni

         Andrzej Flisiak