Rywalizacja o miejsce w reprezentacji

25 kwietnia, 2015 | by redaktor
Rywalizacja o miejsce w reprezentacji
Aktualności
0

W sobotę 25 kwietnia na Pływalni Krytej MOSIR odbędzie się Regionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych Giżycko 2015.

Już po raz szósty w naszym mieście obserwować będziemy rywalizację niepełnosprawnych zawodników , ich radość z uprawiania sportu i osiągniętych wyników, wzruszenie rodzin, dumę trenerów i emocje kibiców. Zawody rozpoczną się o godz.10.00 ceremonią otwarcia. Chęć rywalizacji zgłosiło 78 zawodników reprezentujących dziesięć ośrodków województwa warmińsko-mazurskiego. W celu wyrównania szans zostaną oni podzieleni na grupy sprawnościowe z uwzględnieniem płci, wieku, sprawności intelektualnej i umiejętności. Zawodnicy rywalizować będą wg przepisów ustalonych przez Międzynarodową Federację ́ Pływania Amatorskiego (FINA). Każdy z zawodników może startować w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz sztafecie. Dla osób o najniższych możliwościach lub rozpoczynających naukę pływania przewidziane są konkurencje z wykorzystaniem sprzętu pneumatycznego. Zgodnie z regulaminem Olimpiad Specjalnych za 1, 2 i 3 miejsce wręczane będą medale a za miejsca poza podium- pamiątkowe znaczki
Celem mityngu jest wyłonienie reprezentacji województwa na zawody ogólnopolskie a także zaprezentowanie społeczeństwu umiejętności i możliwości osób niepełnosprawnych intelektualnie, promocja pływania wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie. Udział w treningach i zawodach to okazja do zdobycia sukcesów, o które tak trudno osobom niepełnosprawnym, ale też zdobycia wielu umiejętności przydatnych w dorosłym życiu.
Na gościnnych obiektach giżyckiej pływalni zawody organizują nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku oraz rodzice giżyckich zawodników- członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne-Polska i Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych ,,Szansa” w Giżycku.Działania organizatorów wspiera grupa ludzi wielkiego serca: sędziowie, ratownicy, lekarz, giżycka młodzież oraz niezawodni partnerzy.
SOSW

Comments are closed.