XIV WIOSENNE ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA

16 marca, 2017 | by Andrzej Flisiak
XIV WIOSENNE ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA
Aktualności
0

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XIV WIOSENNE ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA

 

 

 

1. ORGANIZATORZY:

Urząd Miejski w Giżycku.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku.

Międzyszkolny Klub Sportowy „MEDYK” w Giżycku.

 

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 08-09.04.2017

Pływalnia Kryta MOSiR w Giżycku, ul. Sikorskiego 3.

Długość basenu – 25 metrów.

Ilość torów – 6.

Pomiar czasu elektroniczny. Temperatura wody 27 °C.

 

Adres do korespondencji:

Międzyszkolny Klub Sportowy Medyk, ul Warszawska 39, 11-500 Giżycko.

kontaktowy kom.: 883 006 980, mksmedykgizycko@o2.pl

Osoba odpowiedzialna za organizację zawodów: Joanna Woronko.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku, ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko.

 

3. UCZESTNICTWO:

W zawodach mają prawo startu zawodnicy:

– Urodzeni w roku: 2002 i starsi,  2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i młodsi.

– Posiadający aktualne badania

– Zgłoszeni do zawodów przez Klub

– Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych w I bloku i dwóch w II. Łącznie zawodnik może startować 4 razy. Organizator zawodów może wystawić zawodnika poza konkurencją.

– Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas.

– Rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

 

4. PROGRAM ZAWODÓW:

 

 I BLOK – DZIEŃ I   08.04.2017 r. (sobota)

– Rozpływanie godz.: 09.00-09.25 DZIEWCZYNY, 09.30-09.55 CHŁOPCY

– Uroczyste otwarcie zawodów o godz.: 10.00

– Rozpoczęcie zawodów: 10.20

 

Lp.

Dziewczyny Lp. Chłopcy
1 100 m st. dowolnym 2 100 m st. dowolnym
3 50 m st. grzbietowym 4 50 m st. grzbietowym
5 100 m st. zmiennym 6 100 m st. zmiennym
7 50 m st. klasycznym 8 50 m st. klasycznym
9 100 m st. motylkowym 05 i starsi 10 100 m st. motylkowym 05 i starsi
11 200 m st. grzbietowym 06 i starsi 12 200 m st. grzbietowym 06 i starsi
13 400 m st. zmiennym 04 i starsi 14 400 m st. zmiennym 04 i starsi
15 200 m st. dowolnym 06 i starsi 16 200 m st. dowolnym 06 i starsi

 

II BLOK – DZIEŃ II  09.04.2017 r. (niedziela)

– Rozgrzewka godz.: 8.00-8.25 DZIEWCZYNY, 8.30-8.55 CHŁOPCY

– Rozpoczęcie zawodów o godz.: 9.05

 

Lp. Dziewczyny Lp. Chłopcy
17 100 m st. klasycznym 18 100 m st. klasycznym
19 50 m st. motylkowym 20 50 m st. motylkowym
21 50 m st. dowolnym 22 50 m st. dowolnym
23 100 m st. grzbietowym 24 100 m st. grzbietowym
25 200 m st. zmiennym 06 i starsi 26 200 m st. zmiennym 06 i starsi
27 200 m st. klasycznym 06 i starsi 28 200 m st. klasycznym 06 i starsi
29 400 m st. dowolnym 05 i starsi 30 400 m st. dowolnym 05 i starsi

5. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:

Zgłoszenie do zawodów należy przesłać w programie Splash Entery Edytorem, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.04.2017 r.

Zgłoszenia do zawodów należy przesłać na adres e-mail: zawody@wmozp.pl

Wszelkie zmiany w zgłoszeniu zawodników przyjmowane będą do dnia 05.04.2017 r. do godziny 20.00. Po tym terminie opłaty startowe będą pobierane wg zgłoszenia.Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości zawodników do 40 z jednego klubu. Łącznie organizator może przyjąć ok. 300 zawodników. Liczy się kolejność zgłoszeń.

6. ZASADY FINANSOWANIA:

– Koszty organizacyjne pokrywa organizator.

– Koszty uczestnictwa pokrywają kluby.

– Opłata startowa wynosi 45 zł od zawodnika, płatne przed zawodami przedstawicielowi klubu.

– Opłata za listę startową i komunikat wynosi 20 zł.

7. NAGRODY:

– Trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników w każdej konkurencji i kategorii wiekowej otrzyma dyplomy i medale.

– Trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii wiekowej w klasyfikacji końcowej zostanie nagrodzona pucharami.

– O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje suma punktów za trzy najlepsze starty w/g. tabeli wielobojowej.

– Przewidywane są nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników w miarę posiadanych środków finansowych.

8. SPRAWY RÓŻNE:

– Za posiadanie ważnych badań lekarskich odpowiedzialność ponoszą kierownicy ekip.

– Zawody będą przeprowadzone w/g przepisów FINA i PZP.

– Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów WM OZP.

– W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny zawodów w porozumieniu z organizatorem.

– Zawodnicy zobowiązani są do stosowania strojów pływackich zgodnie z aktualnymi przepisami PZP.

– Podczas zawodów będzie znajdowało się stoisko ze sprzętem pływackim.

9. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:

– Hotel Wodnik, 11 – 500 Giżycko, ul. 3 Maja
Kontakt: tel.: +48/87 428 38 71, tel./fax: +48/ 87 428 39 58

– Centrum Aktywnego Wypoczynku – Gwarek, 11 – 500 Giżycko, Piękna Góra 7 (4 km. Od pływalni).
Kontakt: tel.606 342 776

 

Comments are closed.