Regulamin korzystania z obiektu Pływalni Krytej MOSiR, w czasie obowiązywania ograniczeń związanych z COVID-19

5 sierpnia, 2020 | by Andrzej Flisiak
Regulamin korzystania z obiektu Pływalni Krytej MOSiR, w czasie obowiązywania ograniczeń związanych z COVID-19
Aktualności
0

 

Z dniem 05 sierpnia 2020 r. w obiekcie Pływalni Krytej MOSiR wprowadza się dodatkowe postanowienia:

 1. Pływalni Kryta w Giżycku jest administrowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku.

 2. Z dniem 05.08.2020r. Pływalnia jest czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach 14.00 – 22.00. Użytkownicy mogą zakupić bilet wstępu na basen do godz.20.30. Obiekt należy opuścić do godziny 21.30

 3. Z Pływalni mogą korzystać jedynie osoby zdrowe.

 4. Nie należy korzystać z basenu w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby z wyżej wymienionymi objawami.

 5. Należy ograniczyć pobyt w obiekcie do czasu pływania i przebierania się.

 6. Ze względów sanitarnych obowiązuje ręczny system obsługi klienta.

 7. Należy zachowywać dystans społeczny (1,5m) i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren obiektu (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących) oraz stosować się do znaków i instrukcji znajdujących się na terenie obiektu.

 8. Do kasy należy podchodzić pojedynczo, zachowując dystans społeczny pomiędzy klientami oczekującymi na wejście na teren pływalni.

 9. Zaleca się korzystanie z płatności bezgotówkowych.

 10. Każdy korzystający z pływalni przy wejściu do obiektu, jak również przy jego opuszczaniu ma obowiązek dezynfekcji rąk.

 11. Dezynfekcji rąk należy również dokonywać przed wejściem do szatni jak i przy ich opuszczaniu.

 12. Użytkownicy Pływalni zobowiązani są przestrzegać ścisłych zasad higieny – przed wejściem do hali basenowej obowiązuje dokładne umycie całego ciała pod natryskiem. Do hali basenowej należy przejść przez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp.

 1. Podczas treningów grup zorganizowanych (m.in. nauka pływania) na płycie basenu przebywać mogą jedynie uczniowie wraz z instruktorami, którzy odpowiadają w pełni za grupę jak i zalecana jest dezynfekcja rąk i stóp.

 2. Zakazuje się wstępu na płytę basenu rodzicom/opiekunom i innym osobom, które nie korzystają z usługi obiektu.

 3. Organizatorzy zajęć grupowych, takich jak np.: aerobik, nauka pływania, zobowiązani są do nadzorowania liczebności osób w grupach i prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi.

 4. Podczas pływania, korzystania z jacuzzi i sauny nie obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy.

 5. Nakaz zasłaniania ust i nosa obowiązuje podczas przebywania na terenie obiektu, do czasu wejścia na teren hali basenowej.

 6. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp, przejść do hali basenowej. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

 7. Po opuszczeniu płyty basenu należy udać się do szatni (nie należy przedłużać pobytu w szatni).

 8. Obiekt oddaje do dyspozycji ogólnodostępne dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, z których może skorzystać nieodpłatnie każdy użytkownik obiektu.

 9. Na terenie obiektu prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak: klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, suszarki, transpondery, powierzchnie sanitarne itp. W czasie dezynfekcji niektóre elementy mogą być chwilowo wyłączone z użytkowania.

 10. Ilość osób jednocześnie przebywających na Pływalni nie może przekroczyć 24(nie dotyczy obsługi obiektu), na jednym torze basenu sportowego mogą przebywać maksymalnie 4 osoby).

 11. Trybuny Pływalni zostają zamknięte do odwołania.

 12. W nieckach jacuzzi może przebywać jednocześnie max.2osoby (nie dotyczy osób spokrewnionych, wspólnie zamieszkujących – max 4 osoby).

 13. W saunie suchej mogą przebywać maksymalnie 2 osoby.

 14. Do sauny suchej należy wchodzić bez obuwia zewnętrznego.

 1. Korzystający z pływalni zobowiązani są do przestrzegania Regulaminów obowiązujących na obiekcie Pływalni oraz poleceń wydawanych przez pracowników Pływalni.

 2. Na terenie obiektu jak i w szatniach należy unikać dotykania klamek, poręczy jeżeli to możliwe.

 3. Każda szatnia po opuszczeniu przez klientów zostaje zdezynfekowana.

 4. Do użytku oddaje się ograniczoną liczbę suszarek, celem zachowania dystansu społecznego.

 5. Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do pojemników.

 6. Nie zaleca się korzystania z obiektu przez osoby znajdujące się w grupie zwiększonego ryzyka.

wszystkie w/w zalecenia wynikają z konieczności podporządkowania się n/w obowiązującym aktom prawnym.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. oraz 24 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964, 966, 991 i 1006);

-Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.1066) zwane dalej: Rozporządzeni, oraz wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 czerwca 2020 r.

Comments are closed.