28-29.05.2022r. II OTWARTE ZAWODY PŁYWACKIE POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA.

18 maja, 2022 | by redaktor
28-29.05.2022r. II OTWARTE ZAWODY PŁYWACKIE POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA.
Aktualności
0

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
DUŻYNOWY WIELOBÓJ PŁYWACKI DZIECI 10, 11 lat
oraz
MIĘDZYWOJEWÓDZKIE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW
12 LAT II RUNDA
i
II OTWARTE ZAWODY PŁYWACKIE POD PATRONATEM
BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA.
1. ORGANIZATORZY:
• Urząd Miasta Giżycko.
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku.
• Uczniowski Klub Sportowy FROG Giżycko.
2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 28-29.05.2022 r.
Pływalnia Kryta MOSiR w Giżycku, ul. Sikorskiego 3C.
Długość basenu – 25 metrów.
Ilość torów – 6.
Pomiar czasu elektroniczny.
Temperatura wody 27 °C.
Adres do korespondencji:
• Uczniowski Klub Sportowy FROG Giżycko, ul Sikorskiego13/3, 11-500 Giżycko.
• Tel. kontaktowy kom: 608 340 315,ksfroggizycko@wp.pl,
• Osoba odpowiedzialna za organizację zawodów: Piotr Gieczewski.
3. UCZESTNICTWO:
W zawodach mają prawo startu zawodnicy:
• urodzeni w roku: 2008 i starsi, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i młodsi
• Posiadający aktualne badania lekarskie i aktywni w SEL.
• Zgłoszeni do zawodów przez klub.
• Zawodnicy 11 i 12 letni startują w 2 konkurencjach indywidualnych i 1 sztafecie w każdym bloku
zawodów, a zawodnicy 10 letni we wszystkich konkurencjach. Zawody zostaną przeprowadzone
seriami na czas.
• Zawodnicy w pozostałych kategoriach wiekowych startują w 2 konkurencjach indywidualnych w
każdym bloku.
• Rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.
• Składy sztafet należy podać z chwilą rozpoczęcia zawodów.
Serdecznie zapraszamy

Comments are closed.