Wytyczne Ministra Zdrowia

16 stycznia, 2024 | by redaktor

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Uprzejmie informuję szanownych Klientów , że woda na pływalni  spełniają wymogi sanitarne cytowanego Rozporządzenia .

 

 

Andrzej Flisiak

Comments are closed.